Voorbereiding

Soms is het nodig vooraf je kaakbot of tandvlees te corrigeren vooraleer de MKA-chirurg een implantaat kan plaatsen. Je arts informeert je over de mogelijkheden in je specifieke situatie.

Laatste update op: 16-08-2021