Nazorg

  • Als het onderzoek klaar is, gaat u terug naar de kleedruimte om u aan te kleden. Daarna mag u vertrekken.
  • De dagen na het onderzoek, kan de stoelgang wit kleuren. Het is aangewezen om nadien voldoende water te drinken. Indien u toch last zou hebben van constipatie, kan uw aanvragende arts een laxeermiddel voorschrijven.
  • Na het onderzoek mag u eten en drinken.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Verslagen van dit onderzoek zijn meestal beschikbaar na enkele uren, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.
Laatste update op: 13-08-2021