Arbeid en bevalling

Een vaginale bevalling

Bij een natuurlijke bevalling beginnen de weeën spontaan en komt de baby zonder medisch ingrijpen ter wereld.

Soms is het nodig om de bevalling in te leiden. Er zijn verschillende medische redenen waarom jouw gynaecoloog besluit om jouw bevalling in te leiden. Dit zal eerst uitvoerig met jou besproken worden.

Afhankelijk van de ontsluiting zal je de avond voordien of de dag zelf opgenomen worden op de verloskamer. Bij een nog onrijpe baarmoederhals word je de avond voordien opgenomen om de baarmoederhals te laten 'rijpen'. Dit kan op een mechanische manier met een ballon ofwel met medicatie waarbij tabletjes vaginaal worden geplaatst. De rijpingsfase is nodig zodat er voldoende ontsluiting is om op een veilige manier de vliezen te kunnen breken. Meestal kunnen we de ochtend nadien het proces van inleiding verder zetten door de vliezen te breken. Het kan zijn dat je hierna meer weeën gaat krijgen. Indien de weeënactiviteit tot nog onvoldoende blijkt, kunnen we in een laatste fase een infuus met medicatie starten om de weeën op te wekken of aan te sterken.

Het welzijn van de baby wordt steeds goed opgevolgd, zowel bij een spontane arbeid als bij een inleiding.

Zodra je volledige ontsluiting en persdrang hebt, zal de vroedvrouw de gynaecoloog verwittigen en jou indien nodig naar de verloskamer verhuizen. Nadat de placenta is geboren en een eventueel knipje of scheurtje door de arts gehecht is, zal de vroedvrouw jou terug naar de arbeidskamer brengen. Daar blijf je nog enkele uurtjes ter observatie om te zien hoe jij en jouw baby het stellen. Tijdens deze periode zullen we de baby wegen, meten en verdere eerste zorgen toedienen. Na de observatieperiode verhuis je naar materniteit.

Meestal blijf je bij een normale bevalling een drietal dagen op onze afdeling (de dag van de bevalling niet meegerekend). Keer je graag sneller terug naar huis, dan kan je dit steeds bespreken met de gynaecoloog en kinderarts.

Een keizersnede

Soms verloopt een arbeid of bevalling jammer genoeg niet helemaal zoals je het voor ogen had. Soms wordt tijdens de arbeid besloten om jou te verlossen via een keizersnede. Hiervoor kunnen er verschillende redenen zijn (de ontsluiting vordert niet, de baby voelt zich niet goed, ...). Afhankelijk van de reden wordt een keizersnede al dan niet dringend uitgevoerd.

Soms is vooraf al duidelijk dat de baby via een keizersnede wordt geboren (vb. de baby ligt in stuitligging, je hebt al eerder een keizersnede gehad, ...). In dat geval kunnen we de keizersnede plannen. Een geplande keizersnede wordt rond 39 weken uitgevoerd.

Een keizersnede wordt uitgevoerd op het operatiekwartier. Wanneer de operatie onder epidurale verdoving kan plaatsvinden, kan jouw partner aanwezig zijn bij de geboorte. De kinderarts is ook aanwezig op het operatiekwartier. 

Na een keizersnede blijf je meerstal 4 dagen op de materniteit.

Wat als je gynaecoloog niet beschikbaar is?

Je bevalling wordt principieel geleid door je gynaecoloog. Wanneer die door omstandigheden niet beschikbaar is, neemt een collega-gynaecoloog met evenveel gedrevenheid, je bevalling over.

 

Laatste update op: 14-07-2021