E-consultatie

FaceTalk

Met FaceTalk kom je als patiënt op consultatie bij de arts zonder je te moeten verplaatsen.

Via de applicatie houden jullie online een videoconsult: je wisselt informatie uit met de arts, bespreekt je medische dossier en ontvangt zelfs medische uitslagen of beelden. Het gaat om een veilige, persoonlijke verbinding met hoge beeld- en geluidskwaliteit.

E-consult

De dienst Nefrologie van ZNA wil de toegang tot specialistische expertise verbeteren voor zowel patiënten, als voor huisartsen.

Daarom creëerde ZNA voor de huisartsen een beveiligde, webgebaseerde omgeving die hen toelaat om met behulp van een gestructureerde dataset vanuit het patiëntendossier rechtstreekse contacten te leggen met de specialist-nefroloog.  

De huisarts stuurt dus een vraag, vergezeld van de noodzakelijke achtergrondinformatie, naar de nefroloog. En dit op een laagdrempelige wijze d.m.v. doorgevoerde automatisering en op het tijdstip dat zowel zowel voor de huisarts als voor de specialist past het best past (asynchroon). De specialist-nefroloog kan antwoorden op de vraag, naar meer informatie vragen of een afspraak voor een consultatie voorstellen, met eventueel suggesties voor onderzoeken die vóór de consultatie dienen te gebeuren, teneinde de efficiëntie van de raadpleging te optimaliseren. Hij/zij antwoordt binnen 24 uur.

Laatste update op: 25-08-2021