ZNA Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) in ZNA Jan Palfijn bestaat uit pijnartsen, een pijnverpleegkundige en een psycholoog/psychotherapeut. Samen trachten zij te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. 

Dit doen ze door:

  • patiënten te informeren over het belang van pijn adequaat te behandelen
  • op te treden als aanspreekpunt voor alle vragen over pijn
  • advies te geven in overleg met de behandelende arts en de pijnarts
  • multidisciplinair te werken
  • preventieve screening van de mogelijke risicofactoren van de chronificatie van pijn bij patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan

Patiënten met pijnproblemen worden opgevolgd door een pijnverpleegkundige die de pijnproblemen detecteert en samen met de pijnarts een behandelplan uitwerkt. Bij complexe pijnen roept de pijnverpleegkundige versterking in van de psycholoog, die de patiënt helpt om te gaan met de beïnvloedende factoren die pijn versterken. 

 

Ons team

Pijnartsen

Pijnverpleegkundige

  • Sally Bauwens - 03 640 62 39 

Pijnpsycholoog

  • Tom Steylaerts - 03 800 60 40
Laatste update op: 01-08-2023