Patiëntenportaal voor medische beelden

De diensten  medische beeldvorming van ZNA bieden  u de mogelijkheid om de medische beelden van uw onderzoeken via internet te raadplegen. Het verslag van dit onderzoek is tevens beschikbaar in de viewer. Voor sommige onderzoeken zoals CT scan, MRI scan en mammografie zijn de verslagen pas na 2 à 3 werkdagen beschikbaar. 

Wat moet u hiervoor doen?

  • Surf naar https://beelden.zna.be
  • Voer  de volgende gegevens in:
    1. Toegangscode  (9 cijfers en letters) (opletten voor verwisseling tussen letter O en cijfer 0)
    2. PIN code  (5 cijfers)
    3. Klik op ‘BEVESTIG’

Een brief met deze  toegangscode en PIN code krijgt u bij aanmelden op de dienst medische beeldvorming of na uw onderzoek indien u verwezen werd door een externe arts (niet ZNA arts). Hiermee kan u de onderzoeken via internet raadplegen van de diensten medische beeldvorming van ZNA. Op uw vraag kunnen deze codes wel afgedrukt worden indien u verwezen werd door een interne ZNA arts.  

Standaard wordt een code bezorgd om de onderzoeken te raadplegen binnen een tijdsvenster van één maand voor de afleverdatum van de code en alle onderzoeken die eventueel nog kunnen volgen één maand na de afleverdatum van de code. De codes zelf blijven onbeperkt geldig. Op vraag kan een brief met codes afgeleverd worden voor een andere of ruimere periode. Hiervoor dient u zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming. Telefonisch worden nooit codes doorgegeven omwille van privacy regels.  De codes waarmee je  vertrouwelijke gegevens kunt raadplegen, zijn strikt persoonlijk. U draagt als patiënt zelf de verantwoordelijkheid om de codes zorgvuldig te bewaren. Bij verlies van deze codes dient u  zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming om nieuwe codes te bekomen.

Laatste update op: 10-08-2021