Begeleiding met Bach Bloemen

Door Sara Debruyne van De Walnoot vzw, Bach Consulente erkend door het Dr Edward Bach Centre in Engeland.

Tot op vandaag is er nog geen middel om dementie te genezen, maar een optimale combinatie van zorgverlening en diensten kan de gevolgen verlichten voor zowel de patiënten zelf als voor hun omgeving of de samenleving. 

Ook met Bach Remedies kan dementie niet verholpen worden, maar de bloemenremedies van de Engelse arts Edward Bach kunnen wel de vele emotionele problemen die met dementie gepaard gaan behoorlijk verminderen of verhelpen.

Ervaringen en getuigenissen leren ons dat de Bach Remedies ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het welbevinden en de levenskwaliteit van mensen met dementie te verhogen, en evenzeer die van hun familie, mantelzorgers en alle zorgprofessionals die zich dag in dag uit voor hen inzetten.
 

Hieronder lees je een getuigenis van een familielid:

 'Moeder is niet goed. Moeder verliest meer de realiteit. Moeder heeft Alzheimer. Moeder is opgenomen in een RVZ. Moeder reageert niet goed op gewone medicatie (ofwel is er geen effect, ofwel is ze heel slaperig). Moeder is regelmatig agressief. Als familie werden wij uitgenodigd om mee te werken aan een experiment met Bach bloemen via de vzw De Walnoot. Wij zijn hier onmiddellijk op ingegaan. (Ik kende nl. de Bach bloemen reeds voor andere toepassingen) Het resultaat was zeer snel zichtbaar: moeder werd rustiger. Zowel het verzorgingspersoneel als wijzelf konden dit snel vaststellen.  Wekelijks kwam er een Bach consulente de remediekeuze afstemmen, en werd het verzorgingspersoneel ook up to date gehouden. De fase van experiment is ondertussen afgelopen, en de Bach bloemen worden nog steeds dagelijks toegediend. Het voordeel van deze natuurlijke methode is dat het geen medicatie is, geen bijwerkingen heeft, en dat een intensief gebruik ervan mogelijk is zonder sedatieve nevenwerking. De Bach bloemen genezen Alzheimer niet, maar geven vooral rust. Hetgeen aangenamer is voor de patiënt (meer comfort) alsook voor familie, en omgeving. Ik dank vzw De Walnoot van harte dat wij hebben mogen meewerken aan dit experiment. Ik zou het aan iedereen aanraden’. (Eddy Verelst)

Door het meer en meer wegvallen van de mogelijkheid tot mentale controle worden emoties feller en ongecensureerd uitgeleefd. Dat leidt vaak tot pijnlijke of soms ook gênante belevingen voor de demente zelf die zich daar in momenten van een grotere helderheid bewust kan van worden. Ook kunnen deze ongecontroleerde emotionele reacties en gedragingen erg hinderlijk zijn voor de omgeving en voor heel wat spanning zorgen.

We denken bijvoorbeeld aan:

 • angst in alle mogelijke vormen en toonaarden,
 • verdriet en ontmoediging bij het besef van hun lichamelijke en geestelijke achteruitgang,
 • herinnering aan een traumatische ervaring die weer in het bewustzijn komt,
 • onrust en nervositeit,
 • agitatie en agressie,
 • ergernis, irritatie en onverdraagzaamheid,
 • schaamtegevoelens,
 • frustratie bij het besef dat ze hun gedachten steeds minder kunnen ordenen en zich niet meer goed verstaanbaar kunnen maken,
 • uitbarstingen van woede, jaloezie of achterdocht,
 • moeite met veranderingen, bijvoorbeeld nieuwe gezichten, andere kamer of nieuwe omgeving,
 • verbittering omdat ze niet meer uit de voeten kunnen terwijl ze altijd geprobeerd hebben om goede mensen te zijn en deze aftakeling niet verdienen,
 • minderwaardigheidsgevoelens of het gevoel niets meer waard te zijn, voor niemand nog iets te kunnen betekenen,
 • het steeds met heimwee terugdenken aan het huis waar ze gewoond hebben of het huisdier dat ze hebben moeten achterlaten,
 • schuldgevoelens omdat ze bijv. niet meer kunnen “zorgen” zoals vroeger of nu een grote last zijn voor anderen,
 • het nog steeds overbezorgd of ongerust zijn voor hun kinderen (die ondertussen soms zelf al op pensioen zijn), hun echtgenoot die nog niet thuis is van het werk, hun moeder waarvan zij niet weten waar ze is omdat het lang geleden is dat ze die gezien hebben …..
 • regelmatig terugkerende paniek toestanden bij bijv. aanraking en toiletbezoek, van waaruit ze niet willen omgekleed worden, zich niet willen neerzetten op de wc, alles vastgrijpen...
 • apathie en lusteloosheid,
 • onzekerheid, besluiteloosheid,...

Al deze emoties vinden we terug in het bloemenremedie-pallet van Dr. Bach. Hij is er namelijk 85 jaar geleden in geslaagd om de belangrijkste emoties van mensen te benoemen en daarvoor ook de remediërende energie van de bijpassende bloemen te vinden.

Miljoenen mensen over de wereld hebben de weldaad van de Bach Remedies al mogen ondervinden en kleine pilootprojecten hebben aangetoond dat ze ook effectief en heilzaam werken bij dementie en mensen met een mentale beperking. Het wonderbaarlijke van deze bloemenremedies is dat je er nooit iets fout kan mee doen, dat ze totaal natuurlijk zijn, risicoloos kunnen gebruikt worden en vooral geen enkele negatieve bijwerking hebben.

Hoe langer hoe meer zie je vandaag de Bach Remedies dan ook verschijnen bij huisartsen, kinesisten, osteopaten, gezondheids-begeleiders, thuisverplegenden, vroedvrouwen... en in vele huisgezinnen.

Kortom als onrust verdwijnt bij de dementerende verbeter je niet alleen hún levenskwaliteit, maar ook de levenskwaliteit van al wie met hen in contact komt!

Sara Debruyne biedt deze complementaire begeleiding met Bach Bloemen aan in ZNA Joostens op freelance basis.

De begeleiding duurt ongeveer 3 maanden en bestaat uit meestal 4 consulten waarin de bewoner zelf, de familie van de bewoner en het verzorgend personeel worden geraadpleegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de onevenwichten. Gedurende deze periode krijgt de bewoner ook minstens 4 keer per dag de remedies toegediend, op een lepeltje rechtstreeks in de mond, vanuit een remedieflesje waarin de aangewezen Bach Remedies zijn samengevoegd. Er wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
Omdat de Bach Bloemen Remedies een proces ondersteunen en niet van de ene dag op de andere verandering brengen, is het nodig om de remedies gedurende deze 3 maanden in te nemen, alvorens we goed kunnen evalueren, al zijn veranderingen meestal al veel eerder merkbaar.  
De eerste twee consulten bedragen 75 euro per consult. De opvolgconsulten nadien bedragen 50 euro per consult. 
Niet inbegrepen in deze prijs zijn de remedieflesjes, die afhankelijk van hoe veel er nodig zijn, apart zullen vermeld worden op het factuur. Een remedieflesje kost 5 euro en daar kom je +/- 3 à 4 weken mee toe.

Nadien is er de mogelijkheid om nog een tijd verder te gaan met de remedieflesjes, aan 5 euro per flesje. Indien nodig kan een bijkomend consult worden aangevraagd, aan 50 euro per consult.

Voor vragen en inlichtingen: [email protected] of 0472 93 68 41


 

Laatste update op: 06-08-2021