Onze kwaliteit

De methodieken van ZNA Joostens - Woonzorgcentrum

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning is het proces waarbij een persoon in samenspraak met zijn naasten en het zorgteam op voorhand behandeldoelstellingen en behandelbeperkingen formuleert met betrekking tot de manier waarop hij/zij verzorgd wenst te worden op het moment dat hij of zij zelf niet meer in staat zou zijn om de beslissingen te nemen (Spruyt, 2011).

ZNA Joostens streeft naar een goed onderbouwde voorafgaande zorgplanning. Dit is cruciaal gezien de aard van de aandoening van onze bewoners. Bij opname worden de bewoner en zijn naasten daarom uitgenodigd voor een gesprek met medewerkers die een LEIF- opleiding (www.leif.be) hebben gehad.

Deze gespecialiseerde medewerkers geven theoretische informatie rond wilsverklaring, wilsbekwaamheid, patiëntenrechten,… De LEIF-medewerkers  gaan ook samen met de bewoner, zijn naasten en het zorgteam op zoek naar ‘de meest haalbare zorg’ voor deze bewoner, met respect voor de wensen en waarden van deze bewoner. Naast het opstellen van behandeldoelen, worden er ook afspraken gemaakt over behandelbeperkingen. Die geven aan welke zorgen een bewoner niet meer wenst te ontvangen in een levensbedreigende situatie. Nadien engageren de medewerkers zich om in overleg met familie en bewoner deze onderhandelde zorg te verlenen.

Naasten, familieleden en mantelzorgers kunnen gedurende het hele ziekteproces overbelast geraken. Ook zij kunnen bij ZNA Joostens terecht voor psychosociale steun. Zo proberen onze zorgprofessionals aan de hand van formele en informele contacten en uitwisselingsmomenten mantelzorgers bij te staan in de zorg voor hun naaste met dementie.

Aangepaste dagbesteding

We beschikken over een hele reeks methoden en activiteiten op maat die direct inspelen op lichamelijke, psychische en sociale behoeften. Aromazorg, poppenkast, snoezelen, werken met loopcircuits, snoezelhonden, voelschorten, tuinieren in de serre,… Sommige stimuleren mensen om actief aan de slag te gaan, andere prikkelen de zintuigen en brengen hen zo tot rust.

Het gemeenschappelijke doel van al deze methoden is hetzelfde: het welbevinden van onze bewoners bevorderen.

Maatschappelijke integratie

Heel wat bewoners kunnen niet of slechts zeer beperkt naar buiten. Daarom tracht ZNA Joostens de buitenwereld zelf in huis te halen door zo toegankelijk mogelijk te zijn voor familie en vrienden van bewoners. Hoe? Door ervoor te zorgen dat zij graag en frequent op bezoek willen komen in onze gezellige cafetaria en in onze mooie tuin. Daarnaast doen we beroep op tal van vrijwilligers en organiseren we bezoeken van snoezelhonden, van kinderen van kleuter- en lagere scholen. Er zijn ook grotere activiteiten zoals fietsen voor dementie, familiedagen, …

ZNA Joostens schakelt zich ook actief in in een ruimer zorgnetwerk. We werken samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor de fragiele oudere, zoals bijvoorbeeld Orion, het expertisecentrum dementie in Antwerpen. In de buurt slaan we ook de handen in elkaar met de gemeente en met nabijgelegen voorzieningen zoals Monnikenheide en Molenheide. Dit helpt ons om een rijk activiteitenaanbod mogelijk te maken voor onze bewoners.

Veilige, warme en rustgevende omgeving 

Het verhuizen naar een zorgvoorziening is voor vele ouderen een grote stap. In veel gevallen is het een onaangename overgang van een zelfstandig leven naar een bestaan van hulpbehoevendheid. Een veilige en gezellige omgeving waarin de bewoner de nodige rust en geborgenheid kan vinden, kan deze overgang vergemakkelijken. In ZNA Joostens werken we hieraan onder meer door te zorgen voor zo veel mogelijk licht, ruimte en structuur. We denken creatief na over ons interieur en streven naar leefruimtes met een tijdloze en neutrale inrichting, met een knipoog naar de bosrijke natuur die uitbundig aanwezig is via elk raam van ons huis.

Pluralistisch 

Ons huis is pluralistisch, zowel levensbeschouwelijk als politiek. Dit pluralisme is een verrijking, zowel voor de ouderen als voor de medewerkers. Er is respect en wederzijds begrip voor verschillende overtuigingen. We bieden de mogelijkheid aan om in te gaan op bestaande spirituele noden dankzij de aanwezigheid van een pastor, een moreel consulente en een protestants pastor. En als blijkt dat onze doelgroep later verder evolueert, zullen we ook ons aanbod hieraan aanpassen.

Intussen pikken we alle festiviteiten mee, bakken we pannenkoeken voor lichtmis en smullen we mee als een medewerker trakteert voor het suikerfeest.

Professionele zorgverleners

We werven medewerkers aan die leergierig zijn, die openstaan voor verandering, die voeling hebben met ouderen en hun familie, die beschikken over sterke sociale vaardigheden en een groot empathisch vermogen. Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt worden kandidaat-medewerkers niet weerhouden indien ze niet voldoen aan deze voorwaarden.

We willen uitsluitend medewerkers die zo professioneel mogelijk de zorg benaderen. We bieden hen binnenshuis dan ook een uitgebreid aanbod van vormingen aan. Opleidingen over dementie, vroegtijdige zorgplanning en infectiepreventie, zijn voor alle medewerkers verplicht.

Geïnteresseerd in een job? Check de vacatures.

Laatste update op: 06-08-2021