Zorgen voor personen met jongdementie

ZNA Joostens voorziet een kleinschalige woonentiteit voor 12 personen met jongdementie. Er wordt getracht het ‘gewone’ leven te benaderen door in te zetten op huiselijkheid, privacy, zinvolle dagbesteding, veiligheid, gelijkwaardigheid, contextuele autonomie en zelfbeschikking.

Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer, die hij/zij naar keuze kan inrichten, en kan gebruik maken van de gemeenschappelijke woonkamer. De naasten van onze bewoners zijn hier ook steeds welkom.

Ons aanbod:

  • Afgestemde zorg en begeleiding
  • Ontmoeten in  praatgroep jongdementie
  • Ruim activiteitenaanbod
  • Ondersteuningstraject  ‘Hier&Nu’ voor mantelzorgers
  • Samen vastleggen van het woonzorgplan
  • Deelname aan vroegtijdige zorgplanning
  • Deelname aan multidisciplinair overleg
  • Infosessies

Korting van de overheid

Personen met jongdementie kunnen op veel voordelen geen beroep doen. Daaarom voorziet de Vlaamse overheid een korting van 25 euro per ligdag.

Deze korting geldt alleen in woonzorgcentra die een erkenning voor jongdementie hebben en enkel voor de capaciteit zoals erkend door de overheid (maximaal 12 personen voor ZNA Joostens).

Personen met de diagnose van jongdementie voor wie een opame nu nog niet genoodzaakt is, kunnen zich preventief op de wachtlijst laten plaatsen.
 

Meer info nodig?

Voor vragen over de opname of de preventieve wachtlijst: Mieke Simons - 03 384 56 08

Voor vragen over de werking: An Van de Vliet - 03 384 56 45

Laatste update op: 18-10-2019