Onze visie

Missie en visie ZNA Joostens - Woonzorgcentrum

Onze bewoner

"Elke bewoner heeft recht op een mooie oude dag.”

Wij respecteren onze bewoner die lijdt aan dementie, door hem te waarderen als een unieke mens.

Dit houdt het volgende in:

 • Focus op waardigheid: met aandacht en begrip voor ieders levensgeschiedenis, levensritme, en levensstijl.
 • Respect voor autonomie en vrijheid:  elke bewoner kan zelfstandig en vrij bepalen wat hij wil, rekening houdend met eventuele beperkingen die het gevolg zijn van zijn ziekte.
 • Zelfbeschikkingsrecht: elke bewoner kiest zelfstandig uit ons aanbod aan diensten en zorgen.
 • Integraal welzijn: maatregelen worden steeds genomen in overleg met de bewoner of zijn vertegenwoordiger en moeten steeds ten goede komen aan de bewoner. Wij willen maximaal comfort bieden aan onze bewoners zodat ze kunnen genieten van hun ‘oude dag’ met respect voor hun persoonlijke keuzes. Wij streven ernaar om elke bewoner daarbij zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven.
 • Huiselijke warmte:  onze medewerkers hebben oog voor de relaties en de sociale basisbehoeften van elke bewoner. Zij ondersteunen de bewoner om die in stand te houden. Ze trachten ook de omgeving aan te passen zodat de bewoner zich hier goed in zijn vel voelt.
‘Mijn huis, mijn thuis’ vormt hierbij onze leidraad. Onze medewerkers doen er alles aan om de bewoners een maximaal ‘thuisgevoel’ te geven.

Zijn familie

"Zij vormen de link met onze bewoner.”

De familie en de omgeving van de bewoner zijn belangrijke bondgenoten in dit zorgproces. Wij willen hen hier graag bij betrekken en nodigen hen onder meer uit om deel te nemen aan de totaalzorg of aan de initiatieven die we voor hun partner of familielid organiseren.  Als de bewoner niet meer voor zichzelf kan opkomen, gaan wij samen met zijn vertegenwoordiger op zoek naar de beste oplossingen voor de bewoner.

Onze medewerkers

“De directie beschouwt de medewerkers als de bouwstenen van dit zorghuis. Zij werken samen in een sfeer van vertrouwen en openheid. De teamspirit is het cement.”

 • Onze medewerkers hebben een vriendelijke en warme basishouding tegenover de bewoner, zijn familie en vrienden.
 • ​Onze medewerkers zijn zich op elk moment ten volle bewust van de kwetsbaarheid van de bewoners voor wie ze zorgen en tonen hiervoor alle respect. 
 • Onze medewerkers zijn fier op de optimale kwaliteit van de zorg die ze verlenen.
 • Onze medewerkers werken volgens de nieuwste inzichten. Kennis en kunde zijn hun troeven. Door deelname aan werkgroepen, opleidingen en bijscholingen krikken ze hun professioneel niveau voortdurend op.
 • Onze medewerkers maken geen onderscheid tussen bewoners. Noch in sociale afkomst, noch in filosofische of godsdienstige overtuiging. Zij benaderen elke bewoner en collega als hun gelijke.
 • Onze medewerkers werken multidisciplinair: ieder van hen biedt vanuit zijn eigen invalshoek een meerwaarde aan het totale zorgpakket.

Directie

 • Onze deuren staan steeds open voor onze medewerkers, zodat zij op een vlotte manier individueel of in groep een dialoog kunnen aangaan met de directie.
 • Wij geven ruimte aan elke medewerker om zich ten volle te ontplooien via vorming, werkgroepen, individuele projecten, …
 • Wij streven ernaar de beste arbeidskrachten aan te trekken.​
Laatste update op: 24-08-2021