Kindernefrologie (Kindernierziekten)

Binnen het kinderziekenhuis is de afdeling kindernefrologie gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met nier- en/of blaasaandoeningen bij kinderen tot en met 16 jaar. Wij bieden zorg en opvolging voor volgende aandoeningen: aangeboren afwijkingen van de urinewegen, verworven nieraandoeningen (nefrotisch syndroom, glomerulonefritis), nierinsufficiëntie, hypertensie, urineweginfecties, nierstenen, incontinentie en bedplassen. Er is nauwe samenwerking met de dienst kinderurologie.

Kinesitherapeuten

De dienst kindernefrologie werkt samen met 2 kinesitherapeuten:

Prof. Els Bakker en An Palinckx

Laatste update op: 11-01-2022
Auteur(s): Team Kindernefrologie