Diabetescentrum

Multidisciplinair

Het Diabetescentrum wordt geleid door een multidisciplinair team dat bestaat uit 2 artsen, 2 verpleegkundigen (diabeteseducatoren), 2 diëtistes (waarvan ook 1 diabeteseducator) en 1 psychologe. Het Diabetescentrum van het kinderziekenhuis heeft een kinderdiabetesconventie afgesloten met het RIZIV en de ouders van de patiëntjes. Die conventie garandeert een gepaste diabeteszorg met de nodige financiële tegemoetkomingen voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar oud, in uitzonderlijke gevallen tot 20 jaar oud. De kinderconventie houdt ook in dat het ziekenhuis al het diabetesmateriaal voorziet (glucometers, stripjes, insulinepennen, ketonenmeters, sensoren,…)

Kinderen en jongeren met diabetes komen in principe elke 3 maanden op raadpleging bij de arts, die vooral de suikerwaarden en de insuline bekijkt en zo nodig aanpast. Ook de diëtiste is mee aanwezig bij de arts. De voeding wordt telkens kort overlopen en indien nodig wordt er bij bepaalde zaken langer stil gestaan of wordt er een extra afspraak gemaakt. Daarna komt men bij de diabetesverpleegkundige (de educator) die vooral bekijkt of er goed afgewisseld wordt met inspuiten, of naaldjes correct vervangen worden, of er lipodystrofie aanwezig is, enzovoort. Hij/zij geeft het nodige materiaal mee tot aan de volgende raadpleging.
De psychologe is meestal ook aanwezig en kan bij problemen meteen het kind/de jongere en/of de ouder even apart nemen. Bij problemen of slechte resultaten zal er al sneller een nieuwe afspraak worden meegegeven.

Educatie voor patiënt en omgeving

Indien de patiënten bij een nieuwe leerkracht terecht komen, zullen de diabeteseducatoren op vraag van de ouders/de patiënt/de school op schoolbezoek gaan om daar ter plekke info te geven rond diabetes. Vaak zijn de ouders hier ook mee aanwezig. Ook schooluitstappen (1 dag of meerdaagse uitstappen) worden door de school en het kinderdiabetesteam samen voorbereid.
Verder organiseren wij soms ook momentjes (kerstfeestje, kookmomentje,…) om kinderen met diabetes te laten kennismaken met elkaar, omdat ze vaak het gevoel hebben helemaal alleen te zijn met hun diabetes.

Evolutie

Sinds kort is het Diabetescentrum gestart met insulinepompen. Wij zijn het eerste diabetescentrum in Vlaanderen dat dit ambulant doet in 8 sessies. De pomp kan makkelijker meteen in de thuissituatie geïntegreerd worden en het kind of de jongere hoeft niet meer opgenomen te worden. Dat maakt het financieel én emotioneel een stuk dragelijker.

Laatste update op: 09-08-2021