Neurologie - meer informatie

Afwijkingen aan de hersenen, ruggenmerg, perifere zenuwen of spieren kunnen drastische gevolgen hebben en het leven van je kind en zijn/haar omgeving sterk beïnvloeden.

Kinderneurologen behandelen ze - naast de opvolging van premature kinderen - ook kinderen en baby's met verschillende ziekten, zoals:

Leerstoornissen

Leerstoornissen waaronder dyslexie, dyscalculie en AD(H)D worden gediagnosticeerd met neurolinguistisch-neuropsychologisch onderzoek of in samenwerking met het UKJA.

Spierziekten

Spierziekten kunnen worden veroorzaakt door een defect in de spier, in de overgang van zenuw naar spier of in het ruggemerg. Er is een grote verscheidenheid aan spierziekten. Voorbeelden: spinale musculaire atrofie (SMA), de ziekte van Duchenne en van Becker,…

Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor epilepsiesyndromen waarbij kinderen voornamelijk tonisch-clonisch ( of  “grand mal”)aanvallen hebben, dat wil zeggen aanvallen waarbij er schokken optreden van de 4 ledematen en verminderd bewust zijn is. Soms kan epilepsie enkel “ staren” zijn, dit noemt men “ absence “ epilepsie of “petit mal”

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Epilepsie Liga

Hoofdpijn

De hersenen op zichzelf zijn gevoelloos. Meestal wordt hoofdpijn veroorzaakt door spanning van de spieren van het hoofd of door prikkeling van zenuwen, hersenvliezen of bloedvaten. De meest voorkomende soorten hoofdpijnen zijn: tension type headach, migraine en medicatie afhankelijke.

Cerebral palsy

Cerebrale parese onstaat als gevolg van beschadiging van de hersenen. Deze beschadiging onstaat meestal perinataal. De meest voorkomende oorzaken zijn door een herseninfarct ( zuurstoftekort), bloeding of infectie van de baarmoeder tijdens de zwangerschap. De ernst van de de symptomen zijn afhankelijk van het tijdstip, de plaats en de ernst van de beschadiging. Waardoor de symtomen verschillen van kind tot kind en het is heel belangrijk dat zij goed worden opgevolgd door een multidisciplinair team. Meer info vind je in de CEPRA-brochure.

 

 

Laatste update op: 09-08-2021