CePRA

CePRA, het Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen, is een samenwerking tussen het UZA, het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis en het GZA Sint-Augustinusziekenhuis. Het centrum coördineert de zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met hersenverlamming of ‘cerebral palsy’ (CP) en vormt de spil in een netwerk van zorgvoorzieningen.

Het CePRA werkt multidisciplinair. De behandeling van patiënten met hersenverlamming gebeurt door specialisten uit verschillende vakgebieden: een kinderneuroloog, een neuroloog, een fysisch arts, een orthopedisch chirurg, een neurochirurg, een kinesist, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist, een maatschappelijk werker en een klinisch psycholoog-orthopedagoog.

Cerebral Palsy of hersenverlamming

Wat is cerebral palsy?

Cerebral Palsy (CP) of hersenverlamming is het gevolg van hersenschade of een ontwikkelingsstoornis vóór, tijdens, of in de eerste jaren na de geboorte. Het gaat om een letsel in de hersendelen die de spieren controleren. CP beïnvloedt de ontwikkeling van spieren en beenderen en uit zich in stoornissen in de bewegingen of de lichaamshouding. Het gaat om een permanente schade, die NIET verder toeneemt.  

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van hersenverlamming zijn bij alle patiënten verschillend: spastische hersenverlamming, ongecontroleerde bewegingen (athetose en chorea) of grote veranderingen in de spierspanning (dystonie) zijn mogelijk. Soms zijn de problemen nauwelijks merkbaar (tiplopen, manken) maar ze kunnen ook zeer opvallend zijn. Vaak treden ook aanverwante problemen op zoals leer- en gedragsstoornissen, voedingsproblemen, epilepsie, gezichtsstoornissen of botafwijkingen. Een samenwerking tussen experten van verschillende disciplines is hiervoor nodig.

Waaruit bestaat de behandeling?

Volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen een diagnose en een intensieve behandeling op jonge leeftijd veel problemen voorkomen en heelkundige ingrepen vermijden. Daarom werkt het CePRA al heel vroeg een behandelingsplan voor de totaalzorg van uw kind uit. Dit zal zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het dagelijkse leefmilieu van uw kind.

Voor een overzicht van de behandelmethoden kan je de brochure raadplegen.

Laatste update op: 10-08-2021