Nazorg

De arts kan direct vertellen wat er gezien is in de luchtwegen. Resultaten van onderzoeken van bijv het spoelvocht zullen enkele dagen later bekend zijn en dan besproken worden. Als uw kind goed wakker is geworden in het dagziekenhuis, mag het weer drinken en nadien ook eten. Het is normaal dat je kind na het onderzoek meer hoest dan voordien en er kan ook koorts zijn en wat keelpijn, normaal gezien is dit de dag nadien zeker voorbij.

Laatste update op: 09-08-2021