Nazorg

Na het onderzoek krijg je een voorlopige uitslag. Ook wordt er een afspraak gemaakt om de definitieve uitslagen te bespreken.

Een colonoscopie is een veilig onderzoek. Toch kan er een enkele keer een complicatie optreden. Tijdens het onderzoek kan er (zeer zelden) een scheurtje in de darmwand optreden. De kans daarop is groter, als de darm ernstig ontstoken is. Ook na het verwijderen van een poliep kan er zo'n scheurtje ontstaan. De belangrijkste klacht die hierbij optreedt, is buikpijn en koorts. Het verwijderen van een poliep kan een bloeding tot gevolg hebben. Dit kan direct tijdens het onderzoek gebeuren, maar ook één tot veertien dagen daarna. In dat geval moet je contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft verricht. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de kinderarts van wacht via de spoedgevallendienst  van het kinderziekenhuis.

Als je nog vragen hebt of verhinderd bent, neem dan contact op met het kinderziekenhuis of dienst kinderspoedgevallen.

Laatste update op: 09-08-2021