Voorbereiding

Het schoonmaken van de darm gebeurt door toediening van een ‘PEG-oplossing”, dit is een oplossing van zouten en een soort suiker, dat je kind kan drinken, maar dat ook toegediend kan worden via een maagsonde Bij (jonge) kinderen is het vaak moeilijk of niet mogelijk deze een grote hoeveelheid “PEG-oplossing” te laten drinken. In die situatie wordt dan gekozen voor toediening via een maagsonde als voorbereiding op de colonoscopie. Deze oplossing veroorzaakt diarree. Het toedienen van de PEG-oplossing gebeurt de dag voor de colonoscopie. Na de start met de ‘PEG-oplossing” mag je alleen nog heldere dranken drinken. Ongeveer twee uur nadat je kind begonnen is met het drinken van de ”PEG-oplossing” kun je diarree verwachten.

Een colonoscopie is een onaangenaam onderzoek en kan bij het kind leiden tot angst voor onderzoeken. Daarom is het belangrijk dat deze vervelende ervaring uit het geheugen wordt gewist. Een totale colonoscopie gebeurt  daarom altijd onder een volledige narcose .

Op de ochtend van het onderzoek moet het kind 'nuchter' blijven. Dit houdt in dat het tot na het onderzoek niet mag eten of drinken. Als je kind medicijnen gebruikt, kun je deze met een klein beetje water innemen. de arts of verpleegkundig zal u vertellen vanaf hoe laat uw kind niet meer mag eten/drinken, dit hangt af van de leeftijd van uw kindje.

Laatste update op: 09-08-2021