Organisatie

 • Dienst 8B - route 820
  Het betreft hier voornamelijk een “medisch” intensieve zorgeneenheid, waar 12 patiënten in afzonderlijke boxen kunnen worden gevolgd. 
 • Dienst 9E - route 900
  Op deze dienst komen voornamelijk patiënten na invasieve operatieve ingreep terecht. Er kunnen 12 patiënten gevolgd worden waarvan 4 in afzonderlijke kamers en 8 op een gemeenschappelijke zaal. Deze zaal leent zich vooral tot optimale bewaking en observatie door voortdurend en gelijktijdig contact met de verscheidene patiënten.
 • Dienst Medium Care 8C - route 803
  Deze afdeling heeft een medium care karakter. Op deze dienst komen patiënten met een acute hartproblematiek terecht, of wanneer ze door hun ziekte of na hun operatie nog teveel zorg en bewaking vereisen, meer dan mogelijk op een gewone verpleegafdeling.
 • Dienst PICU
  De afkorting PICU staat voor Pediatric Intensive Care Unit. Anders gezegd: kinder intensive care. 

Op deze afdeling worden kinderen van 0 tot 16 jaar opgenomen die extra veel medische en verpleegkundige zorg nodig hebben. Er is plaats voor 8 kinderen. Er zijn zes eenpersoonskamers en één kamer voor twee kinderen.

In ZNA Middelheim heeft de afdeling Intensieve Zorg 40 bedden voor intensieve zorgpatiënten.

Laatste update op: 03-05-2016