Multidisciplinaire revalidatie voor de ziekte van Parkinson

Wat houdt de behandeling in?

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte waarbij door een tekort aan onder andere de stof ‘dopamine’ verschillende neurologische problemen kunnen ontstaan. De meest bekende problemen zijn motorisch:  schuifelend stappen, tremor (trillen, vooral in de handen), achteruitgang van de fijne motoriek en stijfheid van de spieren.
De ziekte kan echter ook een aantal andere problemen veroorzaken zoals stemmingsproblemen (depressie, angst), geheugenproblemen, slik- en spraakmoeilijkheden, lage bloeddruk, obstipatie enzovoort.

De behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat uit 2 belangrijke pijlers: medicatie en paramedische behandeling (onder andere kinesitherapie en logopedie).

Voor deze laatste pijler wordt in ZNA Middelheim nauw samengewerkt tussen de diensten Neurologie en Fysische Geneeskunde. Ons team bestaat uit 2 artsen (dr. Piet Herregods en dr. Emke Maréchal), kinesisten, ergotherapeuten, een logopediste en een psychologe.

Wij bieden mits correcte verwijzing  een ambulant revalidatietraject dat bestaat uit 2 delen:

  1. Initiatie: gedurende enkele maanden wordt 2x per week revalidatie in groep aangeboden met onder andere hydrotherapie in ons zwembad en elke week een ander thema (bvb valpreventie, spraakstoornissen, psychologische begeleiding)
  2. Opvolging: na de initiatie wordt verdere revalidatie aangeboden, hetzij in groep, hetzij individueel.

Op deze manier krijgen onze Parkinsonpatiënten naast een optimale behandeling ook de kans om kennis maken met andere lotgenoten en krijgen zij educatie over de verschillende aspecten van de ziekte.

Instappen in het programma kan altijd.

Conform met de andere groepstherapieën : voor meer informatie over het multidisciplinair programma Parkinson kan je terecht bij :

Livia Mertens, hoofdkinesitherapeute ZNA Middelheim: [email protected] - 03/280.30.13

Coördinatie

Dr. Emke Marechal – neurologie

Dr. Piet Herregods – Medisch hoofd fysische Geneeskunde en Revalidatie

Laatste update op: 10-08-2021