ZNA Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)

Het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) bestaat uit pijnartsen, een pijnverpleegkundige en psychologen/psychotherapeuten. Samen trachten zij te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. 

Dit doen ze door:

  • patiënten te informeren over het belang van pijn adequaat te behandelen
  • op te treden als aanspreekpunt voor alle vragen over pijn
  • advies te geven in overleg met de behandelende arts en de pijnarts
  • multidisciplinair te werken
  • preventieve screening van de mogelijke risicofactoren van de chronificatie van pijn bij patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan

Patiënten met pijnproblemen worden opgevolgd door een pijnverpleegkundige die de pijnproblemen detecteert en samen met de pijnarts een behandelplan uitwerkt. Bij complexe pijnen roept de pijnverpleegkundige versterking in van de psycholoog, die de patiënt helpt om te gaan met de beïnvloedende factoren die pijn versterken. 

 

Ons team

Pijnartsen

Pijnverpleegkundige

  • Annelore Fodderie -
    03 280 24 40 

Pijnpsychologen

  • Marie Schaltin - 03 830 90 08
  • Latifa Errajel - 03 280 41 04
Laatste update op: 13-09-2022