Verblijf en behandeling

Wie komt in aanmerking voor het psychiatrisch verzorgingstehuis?

ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen is toegankelijk voor mensen met een gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld dat zich situeert binnen de psychosezorg.

Verloop van de behandeling

Alle activiteiten op vlak van wonen, vrije tijd en verzorging worden georganiseerd vanuit de behoeften en wensen van de bewoners. Deze activiteiten worden zowel individueel als in groep aangeboden en gezamenlijk samengesteld.

Er is een beperkt vast dagprogramma, voornamelijk gericht op hotelfuncties.

De begeleiding probeert zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.  Het persoonlijke ritme van elke bewoner wordt maximaal gerespecteerd.

Familieleden en naasten zijn zeer belangrijk voor het welzijn van de bewoners. Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen, is een nauwe samenwerking van cruciaal belang.

Contact

  • Psychiater: dr. S. Geys
  • Verpleegkundig afdelingshoofd: Ingrid Van Lier
  • Tel. algemeen: 0492 58 91 20
  • Tel. afdelingshoofd: 0492 58 91 21

Ons team

Een deskundig multidisciplinair team werkt samen met de bewoner en zijn naasten aan een gevarieerd zorgaanbod op maat.

Dit zorgaanbod wordt zowel intern als extern uitgebouwd. Er is een nauwe samenwerking met sociale werkplaatsen, buurthuizen, dienstencentra …

Laatste update op: 14-07-2021