Verslagen ZNA Volwassenenpsychiatrie

Jaarverslagen

 

Auditverslagen

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen (PZ). Naast het garanderen van de basiskwaliteit wil de Vlaamse overheid de ziekenhuizen ook stimuleren tot voortdurende kwaliteitsverbetering. 

In deze context licht Zorginspectie elk psychiatrisch ziekenhuis door bij de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis.  

Lees meer op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Audit ZNA Volwassenenpsychiatrie

De laatste audit die Zorginspectie uitvoerde voor ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg dateert van 2012:

Evolutie sinds de laatste audits

Andere rapporten

Extra info

Een beknopt overzicht van de projecten die ZNA Volwassenenpsychiatrie de laatste jaren realiseerde om de kwaliteit van de psychiatrische zorg te verbeteren.

Laatste update op: 20-06-2023