MCTA-project van ZNA Sint-Erasmus valt in de prijzen bij Zorgwerkgever van het jaar.

ZNA volwassenenpsychiatrie bevindt zich op 2 sites: enerzijds ZNA Stuivenberg waar verslavingszorg psychosezorg en langdurige zorg wordt gedaan en anderzijds ZNA Sint-Erasmus waar het gaat om acute psychiatrie. We kunnen daar 4 elementen in onderscheiden: in een vrije raadpleging  waar men eigenlijk 24 op 7 terecht kan voor een eerste inschatting. Er is ook mogelijkheid tot opname indien nodig op de EPSI: dat is de eenheid voor psychatrische spoedinterventie en een langdurigere opname van enkele weken op de psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis. Tenslotte is er het MCTA, het Mobiele Crisisteam Antwerpen, waar outreachende zorg wordt gedaan.

Het Mobiele Crisisteam Antwerpen komt aan huis bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die in crisis zijn. De aanmelding vindt plaats door een huisarts en dan komen we met ons multidisciplinair team aan huis voor een periode van 4 tot 6 weken.

 

Laatste update op: 06-08-2021