Onze missie

ZNA Volwassenenpsychiatrie is een toegankelijk en kwaliteitsvol psychiatrisch ziekenhuis in de stad gespecialiseerd in crisis, acute en intensieve behandeling van volwassenen met psychische en psychiatrische problemen.

Ons zorgaanbod is intern en extern afgestemd, zoveel mogelijk vraag-gestuurd en hanteert duidelijke, patiëntvriendelijke verwijsafspraken.

Het psychiatrisch ziekenhuis focust op gespecialiseerde psychose- en verslavingszorg via een trajectwerking die individuele zorg op maat mogelijk  maakt.
We werken volgens een moderne herstelvisie die vermaatschappelijking van patiënten nastreeft.

We verstevigen en ontwikkelen samenwerkingsverbanden met (externe) zorgpartners en stellen onze expertise maximaal ten dienste van verwijzers.

Laatste update op: 20-08-2021