Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg


 

Op 14 maart 2019 ging de eerste editie van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg door in Antwerpen. Onder meer omwille van deze feiten:

 • In Vlaanderen ervaart 1 op de 4 mensen in zijn leven ooit psychische problemen. Over de periode van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen met een psychisch probleem (Geestelijk Gezond Vlaanderen).
 • Het Vlaamse actieplan suïcidepreventie schatte het aantal suïcidepogingen op 28 per dag in Vlaanderen in 2017 ( Agentschap Zorg en Gezondheid).  
 • Bijna 3 op de 10 volwassenen drinken regelmatig grote hoeveelheden alcohol, ver boven het EU-gemiddelde (Oeso Landenprofiel Gezondheid 2017).
 • In vergelijking met andere landen gebruiken opvallend veel (19,1%) mensen in ons land psychofarmaca. Bij kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen is er duidelijk sprake van een overconsumptie (Itinera).
 • Aan psychologische en psychiatrische problemen kleeft nog steeds een stigma, met discriminatie en exclusie tot gevolg. De wachttijden voor psychiatrische zorg voor autisme, ADHD, psychotherapie en psychiatrische consultaties zijn bijzonder lang. Idem voor ambulante en mobiele geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.
 • Neuropsychiatrische aandoeningen zorgen voor 30% afname van gezonde levensjaren.
 • Het hoge aantal mensen met psychische problemen heeft een hoge economische kostprijs. De Oeso raamt de directe economische kosten voor ons land op 20,7 miljard euro. Dat is 5 procent van ons bruto binnenlands product. Die hoge economische kostprijs zit hem in gezondheidsuitgaven, uitkeringen en het economisch verlies door een verminderde productiviteit en absenteïsme (Oeso).

Om deze problemen aan te pakken werd de Staten-Generaal (SG) van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) opgericht. Dat is een organisatie van het Forum Geestelijke Gezondheid (FGG), een samenwerking van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. De Staten-Generaal verwelkomt 400 leden van stakeholders, beroepsverenigingen, sleutelorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. In het totaal gaat het om 47 participerende organisaties. Het is de eerste keer dat de sector op die schaal samenwerkt. De nood aan verandering op korte termijn is dan ook groot.

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg wil hervormingen op 4 vlakken:

 1. Een reorganisatie van het financieringssysteem binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
 2. Maatregelen nemen zodat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening uit de vicieuze cirkel van ziekte en armoede geraken.
 3. Een veel sterkere uitbouw van de transitiezorg voor jongeren en jongvolwassenen.
 4. De extreme wachttijden wegwerken.  

Deze doelstellingen staan uitgebreid beschreven in het Noodprogramma van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg. ZNA onderschrijft en steunt dit programma en wil het meehelpen uitdragen.  
De SG zal het noodplan aan alle partijvoorzitters bezorgen en blijven aandringen op overleg en het onderwerp levendig houden via (sociale) media.
Er komt een tweede Staten-Generaal van de GGZ in maart 2021.

>> Bezoek de website van Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg

Laatste update op: 06-08-2021