Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 

Het Mobiel Psychiatrisch Team 15 24  is een psychiatrisch team van ZNA dat psychisch kwetsbare jongeren van 15 tot 24 jaar ondersteunt in hun thuissituatie. Deze jongeren, van 15 tot 24 jaar, ervaren ernstige moeilijkheden in verschillende    levensdomeinen. Ze hebben vaak ook moeite met de ontwikkelingstaken eigen aan de transitie van adolescent naar volwassene.

Onze missie

We gaan samen op weg met psychisch kwetsbare jongeren, op zoek naar hun identiteit en dit in hun eigen leefomgeving.

Wie komt in aanmerking voor MPT 15 24?

We richten ons op die jongeren die door de kloof tussen jeugd- en volwassenenpsychiatrie uit de zorg dreigen te verdwijnen, ondanks hun psychiatrische kwetsbaarheid.

Deze jongeren verblijven in de regio van het SARA-netwerk.

 

Hoe verloopt het behandeltraject?

Kennismaken - aanhaken

In een eerste fase leren we de jongeren en hun context kennen. We zoeken samen uit hoe we in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken aan dezelfde doelen.

Behandelen

We gaan samen op zoek naar mogelijke valkuilen, maar zetten ook de aanwezige kwaliteiten goed in de verf.

We onderzoeken hoe het best om te gaan met de eigen kwetsbaarheid en proberen de ervaren barrières zo goed mogelijk te tackelen.

Kortom: zicht krijgen op – omgaan met – wegwerken waar mogelijk.

We zoeken samen uit wie deel kan uitmaken van het netwerk van de jongeren.

Afronden

We bekijken ruim op voorhand met de jongeren en hun netwerk wat er na afronding nog nodig en/of gewenst is. We houden de vinger aan de pols na de zorgtransfer.

 

Praktische info

Hoe aanmelden?

  • Aanmelden kan van maandag tot vrijdag 09:00 u. - 12:00 u. op het nummer 03 217 77 50.
  • Wekelijkse bespreking op vrijdagochtend waarna een terugkoppeling volgt.

Wat na opstart?

  • Wekelijks huisbezoek door een collega opgeleid in de gezondheidswetenschappen;
  • Mogelijkheid tot opschaling in acute situaties;
  • Regelmatige ontmoetingen met het netwerk van de jongeren;
  • 6-maandelijkse trajectbesprekingen samen met de jongeren en hun netwerk.

 

 

 

Laatste update op: 06-05-2024