Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI)

De Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie het aanspreekpunt voor spoedeisende psychiatrische zorg en crisisinterventie.

Er wordt crisisopvang gegarandeerd zeven dagen op zeven, 24u op 24u

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden of worden doorverwezen via hun huisarts of andere instanties. De dienst heeft een opnamecapaciteit van 14 bedden (6 crisisbedden en 8 intensieve bedden).

Wie komt in aanmerking voor EPSI?

We richten ons voornamelijk op:

 • psychiatrische urgenties (met/zonder middelenmisbruik);

Lichamelijke urgenties en ernstige intoxicaties worden verwezen naar de dienst spoedgevallen van ZNA Stuivenberg.

 

Bezoek

Patiënten met Covid-19 of een vermoeden daarvan alsook patiënten die tot een risicogroep behoren, mogen geen bezoek ontvangen.

Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, vragen we je om bij bezoek een aantal regels in acht te nemen:

 • Er geldt 1 bezoeker per patiënt per bezoek. 
 • Je hebt als bezoeker geen symptomen die wijzen op Covid-19 en hebt die de laatste 2 weken ook niet gehad.
 • Je wast je handen bij het binnenkomen in het ziekenhuis
 • Je draagt een mondmasker
 • Bezoek gebeurt zoveel mogelijk in open lucht of in een aparte ruimte.

Alle bezoek moet zich aanmelden via de balie en laat daar contactgegevens na in het kader van de contacttracing. Ons onthaal informeert je graag rond andere voorzorgsmaatregelen.

De bezoekuren in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg:

 • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
 • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u. 

De bezoekuren van EPSI en PAAZ (in ZNA Sint Erasmus):

 • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
 • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u.

IPZO: op afspraak

Ons team

Het multidisciplinaire team bestaat uit een verpleegkundig afdelingshoofd, psychiatrisch verpleegkundigen, assistenten in de psychologie, een casemanager, sociale dienst, een psycholoog, een psychiater en een administratieve kracht.

Onze kwaliteit

 • 24/24 en 7/7 bereikbaar
 • Expertise in urgentiepsychiatrie
 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Continuïteit van zorg, op – en afschakelen van zorg
 • Zeer goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen (zorgcontinuïteit)
 • Goed bereikbaar voor de Antwerpse regio
Laatste update op: 28-03-2023