Kortdurende behandeling (Algemene Psychiatrische Ziekenhuisafdeling - PAAZ)

De PAAZ is een open afdeling die zich richt tot mensen met diverse psychische klachten, zoals: depressieve stemming, angstgevoelens, verwerkingsproblemen, relatieproblemen, slaapproblemen, psychosomatische klachten, stressklachten, persoonlijkheidsmoeilijkheden,…

In een opname op de PAAZ kunnen, afhankelijk van de eigen vraag, verschillende accenten worden gelegd. De focus kan liggen op een korte crisisopname, diagnostiek, oriëntatie of een kortdurende introspectieve psychotherapeutische behandeling.

We proberen een programma op maat samen te stellen waarin zowel individueel als in groep kan gewerkt worden. We bieden een divers groepstherapeutisch aanbod aan, bestaande uit verbale en non-verbale therapieën.  

De maximale opnameduur is 3 maanden.

Tijdens de opname worden ook de noden rond nazorg besproken en georganiseerd.

Wie komt in aanmerking voor de PAAZ?

We richten ons voornamelijk op:

 • oriëntatie en diagnostiek
 • kortdurende introspectieve psychotherapeutische behandeling

Gespecialiseerde behandeling voor verslaving en psychose wordt in de trajecten Psychose en Verslaving in ZNA Stuivenberg geboden.

 

Bezoek

Patiënten met Covid-19 of een vermoeden daarvan alsook patiënten die tot een risicogroep behoren, mogen geen bezoek ontvangen.

Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te vermijden, vragen we je om bij bezoek een aantal regels in acht te nemen:

 • Er geldt 1 bezoeker per patiënt per bezoek. 
 • Je hebt als bezoeker geen symptomen die wijzen op Covid-19 en hebt die de laatste 2 weken ook niet gehad.
 • Je wast je handen bij het binnenkomen in het ziekenhuis
 • Je draagt een mondmasker
 • Bezoek gebeurt zoveel mogelijk in open lucht of in een aparte ruimte.

Alle bezoek moet zich aanmelden via de balie en laat daar contactgegevens na in het kader van de contacttracing. Ons onthaal informeert je graag rond andere voorzorgsmaatregelen.

De bezoekuren in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg:

 • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
 • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u. 


De bezoekuren van EPSI en PAAZ (in ZNA Sint Erasmus):

 • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
 • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u.

IPZO: op afspraak

Ons team

Het multidisciplinaire team bestaat uit een verpleegkundig afdelingshoofd, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologisch consulenten, sociale dienst, psychologen, therapeuten en een psychiater.

Onze kwaliteit

 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Continuïteit van zorg
 • Goed bereikbaar voor de Antwerpse regio
 • Nauw overleg met huisarts en familie
Laatste update op: 28-03-2023