Langdurige zorg

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die voor een langere periode nood hebben aan een intensieve begeleiding bij hun herstel kunnen in ons langdurige zorgtraject terecht.

Mensen met een EPA vragen meer begeleiding dan wat een psychiater of psycholoog hen ambulant kan bieden. Daarenboven moeten ze hun leven na een opname vaak herorganiseren in functie van de inzichten die ze tijdens de voorafgaandelijke behandeling hebben verworven. In deze omstandigheden kan dagbehandeling in het traject langdurige zorg de nodige ondersteuning bieden.

Binnen  ons traject werken we volgens de principes van herstelgerichte zorg. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de patiënt zelf aan het roer staat van zijn hersteltraject. Er wordt  verder sterk geïnvesteerd in ondersteunen en uitbreiden van het netwerk rond de patiënt.

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?

Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening ( EPA) die gedurende 6 maanden een ambulante of klinische behandeling hebben gehad.

Behandeling

De patiënt maakt samen met zijn of haar begeleider een gepersonaliseerd programma op. In functie van de vooropgestelde doelstellingen is er keuze uit een breed pallet van activiteiten. Dit programma gaat uit van eigen kracht en sterktes van de patiënt.

Als er nood of vraag is naar psychotherapeutische begeleiding, gaan we na waar deze begeleiding het beste kan gebeuren. Voor de meest kwetsbaren kan deze begeleiding in het ziekenhuis plaatsvinden. Voor anderen bouwen we via deze weg meteen aan een extern netwerk en starten we begeleiding op buiten het ziekenhuis.

De huisarts volgt de lichamelijke zorg op. De afdelingspsychiater bepaalt de psychiatrische medicatie die wordt voorgeschreven door de huisarts. De huisarts is dus een belangrijke partner. Voor wie geen huisarts heeft, zullen we  samen een huisarts zoeken.

Contact

Het traject langdurige zorg (voornamelijk dagbehandeling) wordt georganiseerd in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, tenzij er noodzaak is om aan huis te komen. In dat geval biedt het Mobiel Psychiatrisch Team 't Stad van ZNA een behandeling in de thuissituatie.

Het Mobiel Psychiatrisch Team 1524 ondersteunt psychisch kwetsbare jongeren in hun thuissituatie.

De aanmelding van nieuwe patiënten of de vraag tot begeleiding, verloopt via een intakeprocedure.

Externe kandidaten voor het traject langdurige zorg kunnen ons bereiken via het algemeen nummer 03 217 77 50.

Ook per e-mail zijn we vlot bereikbaar op [email protected] of [email protected].

Dagcentrum De Foyer

De Foyer is een afdeling voor langdurende ondersteunende dagbehandeling gericht op rehabilitatie en herstel van handelscompetentie.

De dagbehandeling in het langdurig traject bestaat uit een tot vijf:

  • a-dagen: afdeling arbeidszorg
  • t-dagen: afdeling de foyer

Ons team

Het multidisciplinair team bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen,  psychologen, een psychiater en therapeuten.  We nodigen netwerkleden van de patiënt steeds uit om deel te nemen aan het teamoverleg.

Laatste update op: 06-12-2022