Psychosezorg

Het traject Psychosezorg biedt psychiatrische en psychotherapeutische behandeling aan volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid. We bieden ondersteuning in alle stadia van de ziekte.

Het leidende principe bij de behandeling, is de herstelvisie. Naast het klinische herstel (verbeteren van symptomen) gaat er ook veel aandacht gaat naar het persoonlijke herstel. Waardevolle rollen en doelen heropnemen, aanvaarding van psychische kwetsbaarheid en de beperkingen die dit met zich meebrengt en het bieden van hoop zijn van groot belang binnen deze visie.

Het psychosecircuit bestaat uit:

 • een kleine gesloten unit voor intensieve psychiatrische zorg (IPZO). Hier kunnen patiënten terecht die door de ernst van hun toestandsbeeld nood hebben aan veiligheid en structuur. Een opname op de gesloten afdeling wordt zo kort mogelijk gehouden. We werken vooral aan klinisch herstel.
 • 2 open residentiële behandelafdelingen (psychosezorg A en B) en 1 ambulante afdeling: ‘De Stoelen’. Op deze diensten wordt samen met patiënten met een psychotische problematiek werk gemaakt van klinisch en persoonlijk herstel.

Wij bieden:

 • residentiële zorg op de gesloten afdeling of de open afdelingsvloeren.
 • kortdurende dagbehandeling onder de naam ‘De Stoelen’. Patiënten met een psychose problematiek hebben hier de mogelijkheid om overdag aan hun problemen te werken terwijl ze de rest van de tijd thuis, in hun eigen woonomgeving, verblijven.

Verloop van de behandeling

Het traject Psychosezorg heeft een eigen intake- team dat in nauw overleg met het traject acute zorg, opnamevragen opvolgt en opnames helpt organiseren.

De patiënt volgt tijdens zijn verblijf een geïndividualiseerd zorgtraject. Een dergelijke traject bestaat uit individuele en groepstherapeutische momenten. Ieder individu wordt hierbij vanuit de eigen mogelijkheden en krachten benaderd. We streven met andere woorden naar een kwaliteitsvolle zorg op maat.

Bij de start van de opname wordt een casemanager aangesteld die de patiënt zal coachen en begeleiden. De casemanager coördineert, in samenspraak met de cliënt en in overleg met het multidisciplinair team, een behandelplan waaraan specifieke therapieën gekoppeld worden. De therapieën zijn gericht op klinische of persoonlijke behandeldoelen.

Het therapieaanbod stoelt op volgende principes:

 • Oplossingsgerichte cognitieve gedags- (ACT) en systeemtherapie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Herstel ondersteunende visie:
  • De patiënt heeft zelf een actieve rol
  • De patiënt bepaalt mee het verloop van de therapie
  • De patiënt beslist mee over de doelen en het tempo van de therapie

Familie, partner, omgeving en eventueel kinderen worden in de behandeling betrokken door middel van gezins- of systeemgesprekken. We werken ook samen met externe zorgverleners zoals huisartsen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, CAW, OCMW …

Zorginhoudelijke doelstellingen:

 • stabiliseren van psychose, verminderen van symptomen
 • contact en vertrouwen opbouwen met patiënt en zijn omgeving
 • in kaart brengen van de problemen alsook de eigen doelen en deze trachten te realiseren

Contact

Het traject psychose zorg wordt georganiseerd in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg.

Je kan ons bereiken via het algemeen aanmeldingsnummer 03 217 77 50.

Ook per e-mail zijn we vlot bereikbaar op [email protected]. De Intensieve Psychiatrische Zorg is bereikbaar via [email protected].

Ons team

De patiënt wordt door zijn behandeling heen opgevolgd door een multidisciplinair team van psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, crea- of ergotherapeuten, bewegingstherapeuten en ervaringsdeskundigen.

Onze kwaliteit

Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg is volledig aangepast aan de noden van moderne psychiatrische zorg.

Alle patiënten hebben een eenpersoonskamer met veel lichtinval, er is een grote parktuin en er zijn veilige terrassen waar patiënten zich kunnen ontspannen.

De kamers zijn ruim en hebben een eigen badkamer, een koelkast en een kluisje. De kamers kijken uit op de straat en voor het grote raam is er plaats voor een lees-, schrijf- en werktafel. Het geheel heeft hierdoor eerder de allure van een kleine studio, dan van een ziekenhuiskamer.

Laatste update op: 06-08-2021