Verslavingszorg

Op de dienst Verslavingszorg bieden we residentiële en ambulante zorg voor volwassenen met een aanhoudend afhankelijkheidsprobleem:

 • alcoholafhankelijkheid
 • medicatieafhankelijkheid
 • cannabisafhankelijkheid
 • secundaire of bijkomende drugsproblematiek

We willen de cliënt op onze afdelingen opnieuw laten kennismaken met zijn/haar 'middelvrije' persoonlijkheid.

'Wie ben ik wanneer ik niet drink? Wat beweegt me? Wat weegt op me?'

Het is de bedoeling de patiënt te ondersteunen bij het (her)opnemen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

'Welke rollen vervul ik?  Waar ben ik het contact verloren en waar wil ik de verbinding herstellen? Zijn er zaken die ik op orde kan brengen? Zijn er zaken die ik op orde moet brengen?'

Het is niet makkelijk om deze stappen te zetten. We hechten daarom veel belang aan een veilig klimaat waarbinnen de cliënt kan ontwennen en tot zichzelf kan komen. De afdeling Verslavingszorg is een open setting. In het belang van de therapeutische leefomgeving verwachten we dat de patiënten zich inspannen om de samenlevingsregels te respecteren.

Verloop van de behandeling

We streven een laagdrempeling instroombeleid na. 

De aanmelding gebeurt via een eigen intaketeam.

De therapeutische relatie zien we als een hefboom tot verandering: het resultaat is niet vooraf bepaald, het is een vorm van 'contract' waarbij de hulpverlener een empatische houding aanneemt en waarbij de patiënt de bereidheid toont om zijn/haar problemen aan te pakken.

Via aanmoediging en confrontatie streven we naar een grotere autonomie van de patiënt.

Duur van de behandeling

 • Kort Verblijf: 8 dagen
 • Detox: maximum 7 dagen
 • Kennismaking en Oriëntering: 14 dagen
 • Behandelmodule: 1 maand tot 3 maanden

Na eventuele detox, kennismaking en oriëntering (omschrijving van de problematiek), wordt in samenspraak met de patiënt (en waar mogelijk belangrijke naasten) een zorgprogramma op maat uitgetekend.

Naargelang de persoonlijke doelstellingen van de patiënt volgt hij/zij een groeps- (peer-to-peer) of individuele behandeling. De duur van de behandeling varieert naargelang de aard van de problematiek en de vraag van de patiënt.

Het therapie-aanbod stoelt op principes van:

 • de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski)
 • de motiverende gespreksvoering
 • de gedragstherapie
 • de herstel ondersteunende visie
  • de patiënt speelt zelf een actieve rol
  • de patiënt bepaalt mee het verloop van de therapie
  • de patiënt beslist mee over de doelstellingen en het tempo van de therapie.

Familie/partner/omgeving en eventueel kinderen worden in de behandeling betrokken door middel van gezins- en/of systeemgesprekken, het organiseren van familie-avonden, ... Het herstellen en/of ondersteunen van belangrijke contacten kan helpen bij het volhouden van gedragsveranderingen.

We werken samen met externe zorgverleners zoals huisartsen, centra geestelijke gezondheidszorg, CAW, OCMW, ...

Contact

 • De afdeling Verslavingszorg bevindt zich in het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg. Je kan ons bereiken via het algemeen aanmeldingsnummer 03/217.77.50.
 • Met een opname- of behandelvraag kan je terecht bij het Intaketeam Verslavingszorg op het nummer 03/217.77.09 (op weekdagen tussen 9.00 en 17.00 u).  
 • Met niet dringende vragen kan je terecht op ons emailadres: [email protected]
 • We geven ook graag de gegevens mee van het Adviespunt Verslaving te Antwerpen: www.adviespuntverslaving.be. Het Adviespunt biedt via vrije consultaties persoonlijk advies omtrent alle mogelijke verslavingsvormen en alle geschikte behandelmogelijkheden. Meer informatie over de werking is te vinden op hun website.

Ons team

De patiënt wordt door zijn behandeling heen gevolgd door een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, creatief therapeuten en psychomotore therapeuten.

Contact

Het traject Verslavingszorg wordt georganiseerd in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg.

Je kan ons bereiken via het algemeen aanmeldingsnummer 03 217 77 50.

Ook per e-mail zijn we vlot bereikbaar op [email protected].

Ons team

De patiënt wordt door zijn behandeling heen opgevolgd door een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en crea- of bewegingstherapeuten.

Onze kwaliteit

 • We benaderen ieder individu vanuit de eigen mogelijkheden
 • Kwaliteitsvolle zorg op maat
 • Laagdrempelig

Patiënten Verslavingszorg doen vrijwilligerswerk

Onze patiënten van Verslavingszorg doen aan vrijwilligerswerk.

Lees meer

Laatste update op: 24-01-2022