Sp - Psychogeriatrie

Deze medische dienst is gespecialiseerd in de behandeling van mentale aandoeningen en cognitieve stoornissen, zowel bij oudere als bij jongere patiënten.

Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen binnen de psychogeriatrie. ZNA heeft op dit domein een jarenlange expertise opgebouwd en kan patiënten een uitgebreid zorgaanbod aanbieden. De behandelende artsen werken multidisciplinair samen met andere betrokken diensten van ZNA.

Waarvoor kan je hier terecht?

Patiënten met een vermoeden van dementie kunnen opgenomen worden voor observatie, het bepalen van een diagnose, behandeling, het op punt stellen van medicatie en begeleiding bij revalidatie.

Contact

Gespecialiseerd medisch aanbod

Psychogeriatrische revalidatie

De dienst Sp-Psychogeriatrie van ZNA Sint-Elisabeth besteedt aandacht aan patiënten met cognitieve stoornissen die een verdere revalidatie nodig hebben om de functionaliteit zoveel mogelijk te herstellen.

Laatste update op: 03-06-2018
Auteur(s): Team Sp-Psychogeriatrie