Samenwerking met andere disciplines

Pathologie is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke hoeksteen binnen de moderne kankerdiagnostiek. Een accurate diagnose is uitermate belangrijk maar ook het bepalen van tumorspecifieke kenmerken is onontbeerlijk om gepersonaliseerde behandelingsschema’s op te stellen.

De pathologen staan hiervoor dagelijks in nauw overleg met oncologen, radiotherapeuten, chirurgen en andere orgaanspecifieke specialisten en dit via de multidisciplinaire overlegvergaderingen of via een laagdrempelig intercollegiaal overleg.

Ook maken de pathologen actief deel uit van de ZNA-deelklinieken, in functie van hun expertise.

Bovendien speelt het laboratorium Anatomo-Pathologie als 'beheerder' van de weefselstalen ook een cruciale rol in het sturen van de collega-artsen tot het bekomen van een optimale ‘pre-analytische’ weefselbehandeling zodat de stalen ook nog gebruikt kunnen worden voor andere testen, zoals moleculaire onderzoeken.

Laatste update op: 13-04-2016