Nazorg

De eerste 24 uur na het plaatsen van een maagballon, mag je uitsluitend water drinken. 

De arts raadt je aan om je de eerste week vooral tot vloeibare of halfvloeibare voeding te beperken. Na een week, mag je weer vaste voeding eten. 

Het wordt ten stelligste aangeraden om voldoende water te drinken gedurende de zes maanden dat de ballon in de maag blijft, zodat je niet zou uitdrogen.

Aandachtspunt

De eerste twee weken na het plaatsen van een maagballon kunnen soms heel moeilijk zijn, omdat de maag de ballon als een vreemd lichaam beschouwt en continu samentrekt, wat klachten zoals maagkrampen, misselijkheid en braken met zich mee kan brengen. Deze symptomen kunnen opgevangen worden door medicatie.

Na zes maanden wordt de ballon opnieuw d.m.v. gastroscopie (onder lichte narcose) verwijderd. Onmiddellijk na het verwijderen van de maagballon, mag je het ziekenhuis verlaten.

Uiteraard moet je verder een caloriearm dieet blijven volgen, om niet terug aan te komen.

Laatste update op: 10-08-2021