Maagverkleining via de slokdarm (ESG)

ESG staat voor Endoscopische Sleeve Gastroplastiek . Dit is een maagverkleining via de slokdarm.

Via de mond brengt de chirurg een camera in een flexibele buis (gastroscoop) tot in de slokdarm. Van hieruit kan hij de maag met verschillende hechtingen verkleinen tot een buismaag.  Hij neemt geen stukje maag weg. Hierdoor zijn er geen littekens aanwezig en bijna geen complicaties.

De chirurg voert de procedure in het dagziekenhuis uit zodat je als patiënt nog de dag zelf het ziekenhuis kan verlaten. 

Bekijk het filmpje

In deze Engelstalige video wordt de operatie uitgelegd aan de hand van een animatiefilmpje.

In deze Engelstalige video wordt de operatie uitgelegd aan de hand van een animatiefilmpje.

Bron: Apollo Endosurgery

Voordelen

  • Geen littekens.
  • Korte procedure, uitgevoerd in het dagziekenhuis. Je kan dezelfde dag nog terug naar huis.
  • De procedure is 100% omkeerbaar.

Wie komt in aanmerking?

Deze procedure is ideaal voor patiënten met een BMI (body mass index) van 30kg/m² of meer bij wie diëten en sport onvoldoende resultaat hebben.

Wanneer geen ESG?

  • in geval van voorgeschiedenis van een maagbloeding
  • bij een maagbreuk (hiatale hernia)
  • in geval van vroegere maagchirurgie

Aandachtspunt

Het team van het ZNA Obesitascentrum screent elke patiënt uitvoerig voor de ingreep want levensstijlveranderingen en dieet zijn noodzakelijk na ingreep. De omkadering van het obesitasteam is echt een must voor het welslagen van de procedure.

Complicaties

Studies tonen aan dat de ESG een zeer veilige procedure is die bijna geen problemen geeft.
Soms voelen patiënten een krampachtige pijn ter hoogte van de linker bovenbuik of misselijkheid enkele dagen na de
ingreep. Dit is meestal goed te controleren met medicatie en is tijdelijk (maximaal 4 dagen).
Het is vooral belangrijk braken/overgeven goed onder controle te houden. Soms kan men 1 of 2 maal bloederig vocht overgeven.

Je chirurg zal je hierover verder informeren.

Waar kan je terecht?

Laatste update op: 15-09-2023
Auteur(s): Team Obesitascentrum