Nutritionele ondersteuning

Ondervoeding of malnutritie komt frequent voor bij ouderen en is een belangrijke bedreiging van de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid. Het vroegtijdig herkennen en een goede behandeling voorkomt complicaties, bevordert het herstel en de zelfredzaamheid. Een goede voedingstoestand in de periodes voor, tijdens en na de ziekenhuisopname is dus zeer belangrijk.

Daarom gebeurt bij elke geriatrische patiënt bij opname in het ziekenhuis een standaard nutritionele screening zodat onmiddellijk ondersteuning kan opgestart worden nodig. De geriaters van ZNA werken hiervoor samen met gespecialiseerde diëtisten. Voor de screening van ondervoeding wordt de Mini-Nutritional Assessment short-form (MNA-SF) gebruikt.

Daarnaast besteden de geriaters ook aandacht aan de functionele gevolgen van de voedingstoestand. Ze meten hiervoor spierkracht en spierfunctie.

Laatste update op: 24-04-2016