Jong kind en gezin - Zorgeenheid Infants

ZNA UKJA

Doelgroep

Baby’s, peuters en kleuters tot 3 jaar kunnen aangemeld worden bij het infantteam. 
Je kan als ouder bij deze zorgeenheid terecht wanneer je je vragen stelt bij de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld wanneer je bezorgd bent over een vertraagde ontwikkeling of over een gebrek aan wederkerigheid in contact. Ook wanneer je vragen hebt over de opvoeding en de specifieke noden en beperkingen van je kind, kan je hier terecht. Zeker wanneer je het probleem al besproken hebt met je huisarts of de arts van Kind en Gezin en zij ook verder onderzoek en extra begeleiding aanraden.

Doelstelling

Ondersteuning bieden aan jou en je gezin.

Werking

Binnen de drie maanden krijgen jullie een eerste gesprek bij de kinder- en jeugdpsychiater. Tijdens dit gesprek, luisteren we naar jullie verhaal en bekijken we samen hoe we jullie het beste verder helpen. 
We vinden het belangrijk je kind en jou als ouder beter te leren kennen om zo goed mogelijk een antwoord op jouw vragen te kunnen geven. Dit doen we tijdens een vijftal onderzoeken. 
De resultaten worden met jou besproken tijdens een adviesgesprek met de arts en psycholoog. In dit gesprek zoeken we samen naar de meest geschikte ondersteuning voor jou en je kind.

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim 
Zorgeenheid Infants - Jong Kind en Gezin
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]
Kinderpsychiater: dr. Jo Wellens

Laatste update op: 25-11-2016