ZNA UKJA Seminariereeks 2020

15/09/2020 | 09.00 u.
ZNA UKJA nodigt je graag uit voor hun traditionele seminariereeks.


Hieronder vindt u het programma.

Gezien de COVID-19-context gaan de seminaries online door.

20 oktober 2020: Rechten van het kind en rechten van de patiënt - deel 3
Nele Desmet

Nele Desmet, juriste bij tZitemzo vzw (voorheen Kinderrechtswinkel) komt nog een derde en laatste keer spreken bij ZNA UKJA.  Ze brengt een samenvattende sessie over de rechten van minderjarige patiënten (waarbij ook de bekwaamheid en beroepsgeheim geïntegreerd herhaald worden).  Daarnaast zal ze specifiek ingaan op het thema privacy van minderjarige patiënten.
Accreditering werd aangevraagd.


10 november 2020: Joint Attention : Toxicologisch onderzoek bij jongeren in de kinder- & jeugdpsychiatrie
dr. Neves Ramos en apr. biol. Mahieu

Jongeren experimenteren met drugs. Jaarlijks verschijnen er 80 nieuwe psycho-actieve stoffen op de markt. Er worden psychofarmaca voorgeschreven die een nauwe therapeutische range hebben. Jongeren komen onder invloed op onze spoeddienst aan en vragen kwalitatieve zorg. Samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiaters en het labo toxicologie is hierin een belangrijke schakel. Het toxicologisch laboratorium van ZNA is een hooggespecialiseerde afdeling die 24u/24u 7d/7d laboratoriumanalyses uitvoert en advies geeft in kader van intoxicaties, therapeutische drugmonitoring van geneesmiddelen en opvolging van middelenmisbruik. Als medisch verantwoordelijke zal Apr. Biol. Boris Mahieu samen met Dr Neves Ramos de werking van het laboratorium toelichten alsook dieper ingaan op de aandachtspunten bij aanvraag en interpretatie van toxicologische testen. Wat heeft wel en niet zin om op te sporen? Hoe voorkom je vals negatieven of kunnen jongeren de resultaten beïnvloeden? Zijn er nieuwe trends in het druggebruik van jongeren in onze regio? 
Accreditering werd aangevraagd.


15 december 2020: Hoe vaders meer betrekken in de opvoeding/behandeling? 
Mansouri Mohammed

Mohammed Mansouri is islamleraar en opvoedkundige en doctoreerde met een proefschrift over vaders met een migratieachtergrond en hun rol in de opvoeding. Hij won de prijs Hugo Van Mierlo door Koning Boudewijnstichting. Hij richtte mee vzw De Brug op, een multiculturele buurtwerking.
Accreditering werd aangevraagd.
 

Inschrijvingsmodaliteiten

  • Inschrijven kan via een mail aan Nicky De Paepe: [email protected].
  • Het inschrijvingsgeld voor elk seminarie bedraagt 15 euro voor externe deelnemers (geen inschrijvingskosten voor ZNA-medewerkers).  Dit bedrag is incl. BTW.  Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE27 0910 10849 073 - BIC-code: GKCCBEBB met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109
  • Indien u dit wenst, kan u een factuur aanvragen via [email protected].
    Wanneer u per factuur wil betalen, vragen we u vriendelijk te wachten met betalen tot u de factuur ontvangen hebt en de betaling uit te voeren met de mededeling vermeld op de factuur.
  • Bij betaling zonder factuur is het mogelijk na betaling een betalingsbewijs te ontvangen. Dit kan u ook aanvragen via een mail aan Nicky De Paepe: [email protected]
  • Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt u een mail met alle praktische details en een link om deel te nemen aan het online seminarie.

Contactinfo

Nicky De Paepe
Laatste update op: 17-09-2020