Auditverslagen ZNA UKJA

 

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van zorg. Daarvoor worden er onaangekondigde audits uitgevoerd. Naast het garanderen van de basiskwaliteit wil de Vlaamse overheid de ziekenhuizen zo stimuleren om te investeren in voortdurende kwaliteitsverbetering. 

Lees meer op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Audit vrijheidsbeperkende maatregelen - februari 2017

De laatste audit die Zorginspectie uitvoerde in ZNA UKJA dateert van februari 2017. Daarbij lag de focus op vrijheidsbeperkende maatregelen.

Algemene audit - oktober 2009

In 2009 ontving ZNA UKJA een algemene audit naar aanleiding van de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis.

Laatste update op: 27-09-2022