Negen crisisbedden in ZNA UKJA


Negen crisisbedden in ZNA UKJA

 

Negen bedden kinder- en jeugdpsychiatrie zijn, onder impuls van de Gids naar een nieuw geestelijke gezondheidsbeleid, omgevormd naar crisisbedden voor jongeren met een psychiatrische aandoening.

Daarmee is de dienst stevig verankerd met het netwerk PANGG 018, Provincie Antwerpen Netwerk Geestelijke Gezondheid voor 0-18 jarigen.

In dit netwerk worden een aantal medewerken van ZNA UKJA actief outreachend ingezet met het oog op een toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Door de bundeling van expertise en inzet van alle partners trachten we in dit netwerk vorm te geven aan een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid in de provincie Antwerpen.

Laatste update op: 14-07-2021