Netwerkorganisatie ZNA UKJA – Jeugdzorg Emmaüs


Van Celst: samenwerking ZNA UKJA en Jeugdzorg Emmaüs

 

ZNA UKJA en Jeugdzorg Emmaüs slaan sinds 2014-gesteund door het Agentschap Jongerenwelzijn - de handen in elkaar en vormen samen een netwerkorganisatie: Van Celst.

"Een netwerkorganisatie is een expliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door relatief stabiele relaties tussen autonome organisaties, waarbij meerwaarden voor de gezamenlijke klantenkring ontstaan door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen.” (zie Dewulf, Bracke & Verhaege, 2005)

Deze organisatie is specifiek gericht op een zeer kwetsbare groep meisjes die verblijven in Jeugdzorg Emmaüs. Ze hebben te kampen met zowel een individuele problematiek (bv. trauma, persoonlijkheidsproblematiek, gedragsproblemen,…) én een contextproblematiek. Zij hebben een achtergrond van voortijdig afgebroken therapieën en opnames, zowel in de Bijzondere Jeugdzorg, Gemeenschapsinstellingen, als in kinder- en jeugdpsychiatrie.

In 2017 zullen we dit samenwerkingsverband een blijvend karakter kunnen geven door de reconversie van ziekenhuisbedden naar 8 k plaatsen. Het aantal jongeren van Jeugdzorg Emmaüs dat in behandeling is in UKJA zal uitgebreid worden door een intensievere inzet van middelen.

Samen met de start van dit project loopt ook een onderzoek door UA/ CAPRI jeugd met als doelstellingen het nauwgezet in beeld brengen van deze doelgroep én het beschrijven van de meerwaarde van de cross-sectorale samenwerking.

Laatste update op: 14-07-2021