Kinderen en adolescenten - Zorgeenheid eetstoornissen


UKJA zorgeenheid eetstoornissen

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die eet- en/of gewichtsstoornissen hebben.

Doelstelling 

Onderliggende factoren verhelderen en een aangepaste behandeling aanbieden.

Werking

Er zijn verschillende behandelvormen, afhankelijk van de problematiek: ambulante behandeling (voor of na andere behandelvorm) waaronder groepstherapie ‘Gewicht in Evenwicht’ voor de kinderen/jongeren met overgewicht/obesitas, dagbehandeling, residentiële behandeling en Multi Familie dagbehandeling.

Ambulant

Voor kinderen en jongeren met overgewicht bieden we ambulant groepstherapie aan. Het programma ‘Gewicht in evenwicht’ is er zowel voor lagere schoolkinderen (vanaf 8 jaar) als jongeren op middelbare schoolleeftijd.

Programma

 • negen sessies met diëtiste en kinder- en jeugdpsychiater
 • drie oudersessies
 • twee maal per week bewegingsessies o.l.v. een kinesist

Jongeren die naast overgewicht ook met emotionele problemen of een eetstoornis kampen (bijv. eetbuistoornis) kunnen ook residentieel behandeld worden.

Lagere schoolkinderen met een niet-anorectische eetstoornis, zoals een selectieve eetstoornis, een restrictieve eetstoornis, een slikfobie, een braakfobie of een post-traumatische eetstoornis helpen we ambulant via:

 • een kinderpsychiatrische oppuntstelling
 • gedragstherapie
 • oudercoaching          

  In beeld

  (Semi-)residentieel 

  Behandeling van anorexia nervosa kan zowel residentieel als ambulant via de MTF Multi Familiebehandeling. Dit is een behandelvorm waarbij het hele gezin intensief betrokken wordt.

  Programma

  • startavond
  • vier opeenvolgende intensieve behandeldagen.
  • zes opvolgdagen verspreid over een jaar.
  • tussendoor gezinsgesprekken op vraag.

  Binnen een (semi-)residentiële opname is er verder een divers therapieaanbod:

  • individuele therapie
  • gezinstherapie
  • voedingsbegeleiding
  • kooktherapie
  • psychomotore therapie
  • groepstherapie
  • sociale vaardigheidstraining
  • relaxatietherapie

  Contact

  ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim
  Zorgeenheid Eetstoornissen - Kinderen en Adolescenten
  Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
  Tel.: 03 280 49 00
  E-mail: [email protected]

  Kinder- en jeugdpsychiater:

  • dr. Katrien Maes
  • dr. Annik Simons  
  Laatste update op: 22-11-2021