Adolescenten - Zorgeenheid externaliserende stoornissen


ZNA UKJA

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met ernstige gedragsstoornissen, zoals:

  • oppositioneel-opstandige stoornis (ODD)
  • een normoverschrijdende gedragsstoornis (CD)
  • daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Bijkomende voorwaarden: 

  • Je komt uit de provincie Antwerpen of je staat onder toezicht van een Vlaamse jeugdrechtbank omdat je werd veroordeeld voor een ‘Als misdaad omschreven feit’ (MOF)
  • Je bent gemotiveerd om op een andere manier met je gedragsprobleem om te leren gaan.
  • Bij jongeren met een veralgemeende leerachterstand (IQ <65) wordt individueel ingeschat of ons aanbod aansluit bij hun noden.

Doelstelling

Via intensieve groepstrainingen en non-verbale therapieën proberen we samen met de jongere, zijn ouders en belangrijke anderen te werken aan de gedragsproblemen.

Werking

Residentieel

Je wordt minimaal 4 maanden opgenomen op de K-dienst E of F waar je samen verblijft met 7 andere patiënten die hier ofwel vrijwillig zijn of door de jeugdrechter geplaatst werden.

  • Elke jongere heeft zijn eigen kamer
  • Er is een gemeenschappelijk leefgedeelte.
  • Het interdisciplinair team zorgt 24u op 24u voor continuïteit en veiligheid.

Fase 1: observatie

Duur: een maand.

Je start reeds met de therapieën maar de klemtoon nog sterk op observaties. Na een eerste evaluatiegesprek wordt een behandelplan opgesteld.

Fase 2: intensieve trainingsfase

Duur: minimaal acht weken, hoewel we vaak merken dat jongeren meer tijd nodig hebben.

Fase 3: re-integratie

Je leert de aangeleerde vaardigheden buiten de ziekenhuisomgeving toe te passen.

Na iedere fase volgt een evaluatiegesprek met alle betrokkenen.

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie - ZNA Middelheim
Zorgeenheid Externaliserende stoornissen- Adolescenten
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiaters: dr. Daniel Neves Ramos

Laatste update op: 14-07-2021