Adolescenten - Zorgeenheid Ontwikkelings- en Psychotische stoornissen


ZNA UKJA - zorgeenheid ontwikkelings- en psychotische stoornissen


Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die omwille van een ontwikkelingsstoornis, met name een autisme spectrum stoornis of een psychotische stoornis, vastgelopen zijn in hun functioneren.

Doelstelling

We vertrekken vanuit een integratief ontwikkelingspsychopathologisch,  bio-psycho-sociaal probleemmodel waarbij ‘psycho’ staat voor de psychiatrische en neuropsychologische aspecten, ‘bio’ voor de onderliggende pathofysiologische aspecten en het belang van psychofarmacologische ondersteuning van de behandeling en ‘sociaal’ voor het werken met de context waarin de jongere evolueert. Als therapeutisch kader kiezen we voor een integratieve cognitieve gedragstherapeutische aanpak.

Werking

Er is enkel een (semi-)residentieel aanbod.

Residentieel

Bij een residentiele behandeling word je opgenomen op de K-diensten C en D. je verblijft er samen met zeven andere jongeren.

 • elke jongere heeft zijn eigen kamer en er is een gemeenschappelijk leefgedeelte.
 • het interdisciplinair team zorgt 24u op 24u voor continuïteit en veiligheid.

Een behandeling start met het opstellen van een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met jongere, ouders en verwijzer. Daarbij bepalen we korte, middellange en lange termijndoelstellingen.

In de therapie ligt de nadruk op:

 • psycho-educatie sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • agressieregulatie training (ART)
 • relationele-seksuele vorming
 • omgaan met zelfstandigheid
 • invullen van vrije tijd
 • omgaan met regelmatig dagritme
 • planning

We doen dit aan de hand van:

 • psychotherapie
 • ergotherapie (atelierwerk met hout en crea)
 • psychomotore therapie
 • muziektherapie
 • kooktherapie
 • lesmomenten (werken rond ‘schoolse vaardigheden’ zoals leren, aandacht en concentratie)

​De jongeren krijgen een zorgprogramma op maat, we bekijken individueel welk programma-aanbod het meest tegemoet komt aan de behandelnoden van de jongere.

Semi-residentieel

Bij een semi-residentiële behandeling word je opgevangen op k-dienst H tijdens weekdagen en op schooluren, samen met 5 andere jongeren. 
De werking verloopt verder op dezelfde manier als de residentiële behandeling.
 

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim
Zorgeenheid Ontwikkelings- en psychotische stoornissen - Adolescenten
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Tel:      03 280 49 00
Email:  [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiater:

 • dr. Catherine Klockaerts
Laatste update op: 14-07-2021