Jong kind en gezin - Zorgeenheid Peuters - KleutersDoelgroep

Voor kinderen tot en met 5 jaar met:

 • ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum stoornis, ADHD, taalstoornis; algemene ontwikkelingsachterstand)
 • hechtingsproblematiek of –stoornissen
 • stressgerelateerde stoornissen
 • regulatiestoornissen
 • psychotrauma

Er dient rekening mee gehouden dat kleuters uit de regio Kempen vanaf leeftijd 6+ / lagere school niet meer terecht kunnen bij ZNA UKJA. Indien een kinderpsychiatrisch traject binnen ZNA UKJA dus niet kan plaatsvinden vóór de start van de lagere school, is het aangewezen tijdig in eigen regio aan te melden voor kinderpsychiatrische hulp.

Doelstelling

Meer zicht krijgen op wat er precies aan de hand is, zodat we moeilijkheden zo goed mogelijk kunnen aanpakken.

Werking

Er is zowel een ambulant als een (semi-)residentieel aanbod.

Ambulant

Bij aanmelding plannen we een intakegesprek. Wanneer we samen concluderen dat jouw kleuter het beste bij ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen verder geholpen wordt, zullen we via onderzoeken de verschillende ontwikkelingsdomeinen, het gedrag en het algemeen functioneren van je kind proberen in kaart te brengen. We willen daarbij ook graag de ouders beter leren kennen.

Wanneer we vermoeden dat je kind een autismespectrumstoornis heeft, kunnen we samen verder onderzoek bij het Referentiecentrum Autisme Antwerpen aanvragen en plannen.

Na de onderzoeken overlopen we onze bevindingen en denken we samen na over de verdere behandeling van je kind.

Na het eerste gesprek, kunnen we soms ook direct met een behandeling starten. We zoeken samen naar de meest geschikte aanpak van je probleem via:

 • pedagogische ouderondersteuning
 • psycho-educatie rond kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis,
 • individuele therapie voor je kind in combinatie met ouderbegeleiding,
 • behandeling van je kind via de ouders (mediatietherapie)
 • gezamenlijke sessies van ouder en kind in de spelkamer
 • gezinstherapie
 • (uitzonderlijk) medicatie

(Semi-)residentieel

K-dienst J (residentie) en k-dienst K (dagbehandeling) bieden elk zorg aan acht peuters en kleuters. 

Tijdens de dagbehandeling zal je kind samen met andere kinderen in de leefgroep doorbrengen. De leefgroep is een kleine gemeenschap, afgestemd op peuters en kleuters, waar een warm pedagogisch en therapeutisch klimaat heerst, met een duidelijke routine en regels.

Eerste fase: observatie

Door onderzoek en observatie proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je kind.

Na ongeveer vier weken maken we een eerste schets waarbij we alle informatie en onderzoeksresultaten samen leggen. De ouderbegeleidster zal dit ook met jullie bespreken. Na een tweetal maanden volgt er een uitvoerige kindbespreking. Ook deze informatie wordt tijdens het evaluatiegesprek met de ouders en het kind doorgenomen. Op basis hiervan stellen we een behandeling voor.

Bij een verdere (dag-)opname volgt om de tweetal maanden een kindbespreking.

Tweede fase: behandeling

De leefgroep neemt in de observatie en behandeling van je kind een centrale plaats in.

De meeste kinderen zullen dagelijks enkele uren naar één van de klasgroepjes gaan.

Bij taal- of spraakontwikkelingsproblemen bieden we logopedie aan. Verder is er:

 • ergotherapie
 • psychotherapie
 • en ouderbegeleiding

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim 
Zorgeenheid Infants – Jong Kind en Gezin
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinderpsychiaters:

 • dr. Didier Walleghem
 • dr. Bea Langenaeken
Laatste update op: 27-03-2023