Vriendenprogramma - groepstherapie

Doelgroep

Kinderen tussen 8 en 12 jaar met emotionele moeilijkheden en angststoornissen kunnen deelnemen aan de groepstherapie ‘Vriendenprogramma’.

Doelstelling

In deze groepstherapie krijg je strategieën aangereikt om je angstgevoelens, onzekerheden of faalangst te tackelen. Je leert relaxen, positiever denken, en ook je communicatie skills en sociale vaardigheden krijgen een boost.

Werking

Ambulant

We bieden een cognitief-gedragstherapeutisch programma met:

  • werkboek
  • thuisopdrachten
  • actieve betrokkenheid van gezin
Laatste update op: 14-07-2021