Verloop

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de longfunctieverpleegkundige. Je kind neemt plaats op een kruk en krijgt een mondstuk in de mond en een klemmetje op de neus. Er worden verschillende blaasoefeningen gedaan, waarvoor de verpleegkundige duidelijke instructies zal geven; bijv diep inademen, krachtig uitademen, rustig ademen. Er worden verschillende testen gedaan (spirometrie en oscillometrie) en vaak wordt de oefening nog eens herhaald 10 minuten na het toedienen van ventolin/salbutamol puffs om het effect hiervan te kunnen beoordelen. Het totale onderzoek duurt meestal 15-30 minuten.

Laatste update op: 09-08-2021