Labyrint - werking

De medische begeleiding is in handen van een aantal gynaecologen. De sociaal verpleegkundige zorgt voor de psychosociale begeleiding. Dit alles verloopt in enkele fasen en steeds op afspraak:

  • Een raadpleging bij een gynaecoloog van het centrum. Deze arts zal via een echografie de juiste zwangerschapsduur bepalen en je reeds informatie verstrekken over de mogelijke methoden om de zwangerschap te onderbreken.
  • Een gesprek met de sociaal verpleegkundige waarbij om je twijfels, vragen en problemen te bespreken betreffende het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Meerdere gesprekken zijn mogelijk. Er wordt eveneens informatie gegeven over mogelijk veilig aniticonceptiegebruik om een ongewenste zwangerschap in de toekomst te vermijden. Dit gesprek kan, indien wenselijk, ook ’s avonds gepland worden.
  • De zwangerschapsonderbreking kan, afhankelijk van de zwangerschapsduur, gebeuren met de abortuspil, waarbij een aantal raadplegingen noodzakelijk zijn, of via een ingreep onder algemene narcose, waarbij je verblijf in het ziekenhuis ongeveer een halve dag zal duren.
  • Na 2 weken kom je op controle, we bespreken samen welke anticonceptie je best gebruikt. Eventuele medische of psychosociale problemen zijn bespreekbaar.

De hele behandeling valt onder het medisch beroepsgeheim. Er wordt geen informatie vrijgegeven aan derden.

 

Laatste update op: 06-02-2024