Hematologie (Bloedziekten)

Op de dienst Hematologie van ZNA worden patiënten met goed- en kwaadaardige bloedziekten (hemato) of met ziekten van de lymfeklieren behandeld.

Je kan in ZNA dus terecht voor de diagnose van medische problemen die verband houden met een bloedziekte en voor intensieve, gespecialiseerde behandelingen zoals chemotherapie, transfusies, stamceltransplantaties.

 

Verschillende soorten stamceltransplantaties zijn mogelijk:

  • autologe stamceltransplantaties, dit zijn transplantaties met de eigen stamcellen van de patiënt
  • allogene stamceltransplantaties, waarbij donorstamcellen getransplanteerd worden
  • stamceltransplantaties met navelstrengbloed

Contact

Raadpleeg ons in

1000ste stamcel-transplantatie

In ZNA Stuivenberg is op 29/11/2016 de 1000ste stamceltransplantatie uitgevoerd

ZNA Stuivenberg en ZNA Middelheim horen tot de weinige niet-universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen waar stamceltransplantaties doorgaan.

Word stamceldonor

Het Rode Kruis Vlaanderen is voortdurend op zoek naar stamceldonoren. Meer informatie vind je op de website 31 miljoen kansen om te overleven

Brochures

Infosessie

Het programma 'In balans' is gericht op herstel en verbetering van de levenskwaliteit na behandeling van een bloedziekte.
Meer

Klinische studies

Overzicht van de klinische studies waaraan ZNA Hematologie momenteel meewerkt.

Meer

Hemofilie Referentiecentrum

Het Hemofiliecentrum Antwerpen staat in voor de behandeling, opvolging en begeleiding van patiënten met ernstige bloedingsziekten.

Lees meer

Onze kwaliteit

  • Internationale reputatie in de behandeling van bloedkankers
  • ZNA behaalde in 2013 als eerste Antwerps stamceltransplantatiecentrum het JACIE-kwaliteitslabel, dat garant staat voor de hoogste standaarden in alle aspecten van de zorg bij stamceltransplantaties.
  • ZNA Hematologie bezit ook de GCP-accreditatie, een internationale, ethische en wetenschappelijke kwaliteitsstandaard.

Ons team

ZNA Cadix, ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim vormen de drie hoofdziekenhuizen voor het ZNA hematologieteam.

Meer

In het onderstaande filmpje wordt het proces van een stamceltransplantatie uitgelegd. Met dank aan het Rode Kruis voor de video.

In het onderstaande filmpje wordt het proces van een bloedtransfusie uitgelegd. 

ZNA Hematologie verlengt JACIE-accreditatie

Half november 2016 ontving de dienst Hematologie zijn verlenging van de JACIE-accreditatie. JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) is een internationale non-profit organisatie die waakt over de kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en de labo-technische aspecten bij een stamceltransplantatie.
 
De JACIE-audit gebeurt op basis van een internationaal erkend accreditatiesysteem. ZNA ontving de eerste JACIE-accreditering in 2013.

Laatste update op: 17-06-2024
Auteur(s): Team: Hematologie (Bloedziekten)