Jongeren met chronische nierziekte

Ze zijn te oud zijn voor een kinderarts, maar vaak ook nog te jong om goed om te gaan met de zelfstandigheid die van hen verwacht wordt bij een medisch specialist. Daarom werkt de ZNA Nierkliniek samen met het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis.

Zo creëren we een ‘transitiepolikliniek’: een polikliniek die focust op de overgang van jongeren met een chronische nierziekte naar de volwassenzorg.

Laatste update op: 25-08-2021